İnsan Kaynakları

Daire Başkanlığı

KVKK – Açık Rıza Formu

AÇIK RIZA FORMU

(İnsan Kaynakları – Adaylara İlişkindir)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Ek Mevzuatı doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak T.C. İbn Haldun Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından gerekli aydınlatma tarafıma yapılmıştır.

Özgeçmişimde belirtmiş olduğum veya başvuru evrakına eklediğim diğer bilgilerimin yanında aşağıda belirttiğim kişisel verilerimin; Üniversite’nin adam çalıştıranın sorumluluğu, meşru menfaati, eski hükümlüyü çalıştırma yükümlülüğü ve işe, pozisyona ve Üniversite Politikalarına uygunluğumun değerlendirilmesi amacıyla işlenmesine açık rıza göstermekteyim.

   Sağlık bilgilerim,
   Dernek/sendika/vakıf üyelik bilgilerim,
   Askerlikten muaf olmam durumunda muafiyet nedenim,
   Adli sicil kaydı, mahkumiyet ve güvenlik bilgilerim,
   T.C. Nüfus Cüzdanımda yer alması durumunda din hanem ve kan grubu bilgim,
   Sürücü belgemde yer alması durumunda kan grubu bilgim ve kullandığım cihaz/protez bilgim.

Aday Açık Rıza Formu indir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur